IT
Vi vill skapa sammanhang där ensamkommande uppmuntras till personlig utveckling och ansvarstagande som stöd för att trivas bättre med sig själva, uppskattas mer av andra och etablera sig i Lund. Sammanhang där de möter svenska ungdomar och bygger vänskapsrelationer som utvecklas utifrån sin egen dynamik. För det krävs sammanhang som är attraktiva för såväl de ensamkommande som för de svenska ungdomarna.

Vi arbetar på att tillsammans med namnkunniga aktörer i bl a spelutvecklingsbranschen skapa introducerande upplägg i programmering och videoredigering fr o m i sommar.