IDROTT
Vi vill skapa sammanhang där ensamkommande uppmuntras till personlig utveckling och ansvarstagande som stöd för att trivas bättre med sig själva, uppskattas mer av andra och etablera sig i Lund. Sammanhang där de möter svenska ungdomar och bygger vänskapsrelationer som utvecklas utifrån sin egen dynamik. För det krävs sammanhang som är attraktiva för såväl de ensamkommande som för de svenska ungdomarna.

Vi ser idrott som en naturlig plattform för möten mellan ensamkommande och svenskfödda ungdomar med målet att aktivera dem och utveckla deras färdighet i ansvarstagande. Exempel på sammanhang vi arrangerar är fotbollslag i Korpens seriespel, coaching inför/under motionslopp som Lundaloppet, besök på tävlingar som STCC, beachvolleybollmatcher och  gocart-träning.