FADDERSKAP
Vi vill skapa sammanhang där ensamkommande uppmuntras till personlig utveckling och ansvarstagande som stöd för att trivas bättre med sig själva, uppskattas mer av andra och etablera sig i Lund. Sammanhang där de möter svenska ungdomar och bygger vänskapsrelationer som utvecklas utifrån sin egen dynamik. För det krävs sammanhang som är attraktiva för såväl de ensamkommande som för de svenska ungdomarna.

Vi ser vår roll som att vi fungerar som katalysator för möten mellan ensamkommande och svenskfödda med intresse av att fungera som fadder för dem med målet att utifrån attraktiva sammanhang öka intresset för och dynamiken i fadderskapet. Ansvaret för matchningen av fadder-ensamkommande respektive den löpande kvalitetssäkringen av fadderskapet överlåter vi till aktörer vi samarbetar med. Konkret innebär det att vi vill sammanföra faddrar och fadderfamiljer med svenskfödda ungdomar och ensamkommande i sammanhang.